Fritids öppet eller stängt?

Läs här vilka dagar fritids är stängt.

Måndag 16/8: Planeringsdag för all personal. Fritids stängt.

Tisdag 17/8: Planeringsdag för all personal. Fritids stängt.

Onsdag 18/8: Skolstart. Fritids öppet.

 

26 maj 2021