6A

Välkommen till klass 6A!

I klassen arbetar Marianne Lundman och Paulina Hurynowicz.

Marianne Lundman
Lärare
Paulina Hurynowicz
Lärare
19 mars 2015