Malmaskolans ordningsregler 2019/2020

Vi vill att vår skola är en plats där alla känner sig trygga, trivs och utvecklas, har lust att lära och känner arbetsglädje. Skolan ska präglas av kunskapande, allas lika värde och harmoni (hänsyn, ansvar, respekt, motivation, omsorg, nyfikenhet och initiativtagande).

 • Vi visar hänsyn och respekt mot alla. Vi gör alltså inte varandra illa genom att t ex retas eller slåss.
 • Vi tar ansvar och är rädda om skolans och varandras saker.
 • Vi är rädda om naturen och djuren i skolområdet.
 • Vi klättrar bara i klätterställningen och på klätterväggen.
 • Vi har ett vårdat språk. Vi undviker svordomar och fula ord.
 • Vi ser till att det är rent och snyggt omkring oss.
 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi tar ansvar för vårt skolarbete.
 • Vi går ut på rasterna om inte annat meddelas.
 • Vi lämnar inte skolområdet utan lärares tillstånd.
 • Vi har godis- och nötförbud på vår skola.
 • Vi cyklar, åker skateboard, sparkcykel eller inlines på skolgården endast efter skol- /fritidstid, dvs mellan 6:30 och 17:30.
 • Vi kastar inte stenar, snöbollar eller andra föremål.
 • Vi har våra mobiltelefoner avstängda och undanstoppade/insamlade under hela skoldagen, utom när vi får tillstånd. Vid behov av att ringa ber vi om lov.
 • Fotografering eller filmning är inte tillåten om man inte fått tillstånd av personal på skolan.
 • Vi tar inte med leksaker till skolan.

Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling. Därför ingriper vi vid alla former av konflikter. Om skolans trivsel- och ordningsregler bryts följs det upp genom samtal i olika former. 

Matsalens ordningsregler

Vi bidrar till en trevlig och rofylld matstund 

 • Vi tar av oss ytterkläderna innan vi går in i matsalen.
 • Vi går lugnt i matsalen.
 • Vi pratar lagom tyst.
 • Vi har fasta platser.
 • Vi torkar av borden efter oss.
Uppdaterad: