2B

Välkommen till klass 2B!

I klassen arbetar Eva Markedal-Segerquist, Helena Wolrath och Marie-Louise Forsgren.

Eva Markedal Segerquist
Klasslärare
Helena Wolrath
Lärare
Marie-Louise Forsgren
Resurs
19 mars 2015