2B

Välkommen till klass 2B!

I klassen arbetar Eva Markedal-Segerquist, Sara Jansson, John Svedling, Mathilda Ogden och Marie-Louise Forsgren.

Eva Markedal Segerquist
Klasslärare
Sara Jansson
Lärare
John Svedling
Fritidspedagog
Mathilda Ogden
Resurs
Marie-Louise Forsgren
Resurs
19 mars 2015