3B

Välkommen till klass 3B!

I klassen arbetar Lina Westman och Jean-Marc Jestin.

Lina Westman
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
19 mars 2015