Välkommen till klass 1A!

I klassen arbetar Marie Björkqvist, Carina Söderberg och Jana Granath.

Marie Björkqvist
Klasslärare
Carina Söderberg
Förskollärare
Jana Granath
Resurs
19 mars 2015