3A

Välkommen till klass 3A!

I klassen arbetar Christina Ekenberg, Susan Gillberg, Jean-Marc Jestin och Camilla Gustafsson.

Christina Ekenberg
Klasslärare
Susan Gillberg
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
Camilla Gustafsson
Resurs
19 mars 2015