Kontakt

Skolexpedition
Björkhagsvägen 6
756 46 Uppsala

Frånvaroanmälan

Vid heldagsfrånvaro, anmäl i Skola 24. Vid frånvaro del av dag, kontakta klasslärare eller ring till expeditionen.