Trygghetsgruppen

All personal på Malmaskolan arbetar aktivt mot kränkande behandling. När misstanke eller vetskap om att en elev utsätts för upprepad kränkande behandling finns, kopplas Trygghetsgruppen in. Gruppen träffas varje vecka. Arbetsmetoden i gruppen bygger på samtal, och ibland behöver man prata med fler elever än de direkt inblandade för att få en bild av vad som hänt och hur man ska gå vidare. Gruppen kontaktar vårdnadshavare till de barn som känner sig utsatta för kränkningar. Välkommen att vid behov kontakta någon i gruppen!

Joakim Jansson

Andreas Jemt

Uppdaterad: