Personal årskurs 1-3

1A

Marie Björkqvist
Klasslärare
Carina Söderberg
Förskollärare
Jana Granath
Resurs

1B

Eleanor Svensson
Klasslärare
Chatarina Falk Johansson
Lärare / Fritidspedagog
Lotta Forsberg
Resurs

2A

Karin Hellgren
Klasslärare
Shokhan Abdulrahman Majid
Klasslärare / Fritidspedagog
Marie-Louise Forsgren
Lärarassistent / Fritidsassistent

2B

Eva Markedal Segerquist
Klasslärare
Sara Jansson
Lärare
Marie-Louise Forsgren
Resurs
Mathilda Ogden
Resurs

3A

Christina Ekenberg
Klasslärare
Susan Gillberg
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
Camilla Gustafsson
Resurs

3B

Lina Westman
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog

Speciallärare

SVA

Anna Wiström
Speciallärare
Anette Pichl
Lärare SVA

Musik

Idrott & Hälsa

Mikael Finn
Lärare Musik
Joakim Jansson
Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg
Lärare slöjd
Leif Petrusson
Lärare slöjd
20 december 2015