Personal årskurs 1-3

1A

Karin Hellgren
Klasslärare
Elin Bergstrand
Fritidspedagog
Ali Alobaidi
Resurs

1B

Helén Smith
Klasslärare
Marie-Louise Forsgren
Lärarassistent / Fritidsassistent
Anjela Arakelian
Resurs

2A

Lina Westman
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
Tony Grönberg
Resurs

2B

Susan Gillberg
Klasslärare
Sebastian Östling Eurén
Fritidspedagog
Jana Granath
Resurs

3A

Marie Björkqvist
Klasslärare
Carina Söderberg
Fritids

3B

Eleanor Svensson
Klasslärare
Katarina Edlund
Fritids

Speciallärare

Christina Ekenberg
Speciallärare

Musik

Idrott & Hälsa

Harald Eliasson
Lärare Musik
Joakim Jansson
Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg
Lärare slöjd
Leif Petrusson
Lärare slöjd
Uppdaterad: