Personal årskurs 1-3

1A

Frida Wetterberg

Klasslärare

Sanna Sverre

Fritidshemspedagog

Tony Grönberg

Resurs

1B

Maria Niklasson

Klasslärare

Sebastian Östling Eurén

Fritidshemspedagog

Merna Mahroom

Resurs

1C

Eleanor Svensson

Klasslärare

Katarina Edlund

Fritidspedagog

Carina Söderberg

Fritidspedagog /Resurs

Anette Pichl

Resurs

Ali Alobaidi

Resurs

2A

Karin Hellgren

Klasslärare

Rebecka Brandt

Lärare

Elin Bergstrand

Fritidshemspedagog

2B

Helén Smith

Klasslärare

Marie-Louise Forsgren

Lärarassistent / Fritidsassistent

Anjela Arakelian

Resurs

3A

Lina Westman

Klasslärare

Jean-Marc Jestin

Fritidshemspedagog

3B

Susan Gillberg

Klasslärare

Sebastian Östling Eurén

Fritidshemspedagog

Jana Granath

Resurs

Speciallärare

Christina Ekenberg

Speciallärare

Musik

Idrott & Hälsa

Harald Eliasson

Lärare Musik

Joakim Jansson

Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg

Lärare slöjd

Leif Petrusson

Lärare slöjd
Uppdaterad: