Personal årskurs 1-3

1A

Susan Gillberg

Klasslärare

Marie-Louise Forsgren

Lärarassistent / Fritidsassistent

Jana Granath

Resurs

Sara Jansson

Lärare

1B

Emelie Löfstedt

Klasslärare

Sara Jansson

Lärare

Elin Bergstrand

Personal fritids

Sunny Petersson

2A

Frida Wetterberg

Klasslärare

Sanna Sverre

Personal fritids

Ali Alobaidi

Resurs

2B

Lina Westman

Klasslärare

Jean-Marc Jestin

Personal fritids

Merna Mahroom

Resurs

Samia Kader

Resurs

2C

Eleanor Svensson

Klasslärare

Katarina Edlund

Fritidspedagog

Tony Grönberg

Resurs

Alice Heimer

Resurs

3A

Karin Hellgren

Klasslärare

Sebastian Östling Eurén

Personal fritids

Sara Jansson

Lärare

3B

Helén Smith

Klasslärare

Anjela Arakelian

Personal fritids / resurs

Speciallärare

Christina Ekenberg

Speciallärare

Musik

Idrott & Hälsa

Harald Eliasson

Lärare Musik

Joakim Jansson

Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg

Lärare slöjd
Uppdaterad: