Personal årskurs 1-3

1A

Lina Westman
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
Tony Grönberg
Resurs

1B

Susan Gillberg
Klasslärare
Emelie Löfstedt
Klasslärare
Jana Granath
Resurs

2A

Marie Björkqvist
Klasslärare
Carina Söderberg
Förskollärare

2B

Eleanor Svensson
Klasslärare
Chatarina Falk Johansson
Förskollärare / fritids

3A

Karin Hellgren
Klasslärare
Sara Jansson
Lärare
Marie-Louise Forsgren
Lärarassistent / Fritidsassistent

3B

Eva Markedal Segerquist
Klasslärare
Sara Jansson
Lärare

Speciallärare

Anna Wiström
Speciallärare

Musik

Idrott & Hälsa

Harald Eliasson
Lärare Musik
Joakim Jansson
Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg
Lärare slöjd
Leif Petrusson
Lärare slöjd
Uppdaterad: