Personal årskurs 1-3

1A

Frida Wetterberg

Klasslärare

Sanna Sverre

Personal fritids

Tony Grönberg

Resurs

1B

Maria Niklasson

Klasslärare

Sebastian Östling Eurén

Personal fritids

Merna Mahroom

Resurs

1C

Eleanor Svensson

Klasslärare

Katarina Edlund

Fritidspedagog

Carina Söderberg

Personal fritids /Resurs

Anette Pichl

Resurs

Ali Alobaidi

Resurs

2A

Karin Hellgren

Klasslärare

Rebecka Brandt

Lärare

Elin Bergstrand

Personal fritids

2B

Helén Smith

Klasslärare

Marie-Louise Forsgren

Lärarassistent / Fritidsassistent

Anjela Arakelian

Resurs

3A

Lina Westman

Klasslärare

Jean-Marc Jestin

Personal fritids

3B

Susan Gillberg

Klasslärare

Sebastian Östling Eurén

Personal fritids

Jana Granath

Resurs

Speciallärare

Christina Ekenberg

Speciallärare

Musik

Idrott & Hälsa

Harald Eliasson

Lärare Musik

Joakim Jansson

Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg

Lärare slöjd

Leif Petrusson

Lärare slöjd
Uppdaterad: