1B

Välkommen till klass 1B!

I klassen arbetar Eleanor Svensson, Chatarina Falk-Johansson och Lotta Forsberg.

Eleanor Svensson
Klasslärare
Chatarina Falk Johansson
Lärare / Fritidspedagog
Lotta Forsberg
Resurs
19 mars 2015