Musik

Musik på Malmaskolan

Ljud, melodier, rytmer, rörelser, ramsor och danser finns i och runt oss människor från att vi föds och hela livet ut. Skolan har en viktig roll i att ta vara på och utveckla dessa uttrycksformer.

Enligt läroplanen för grundskolan ska alla barn bland annat lära sig att spela melodi-, ackord-, bas- och slagverksinstrument, komponera egen musik och göra musikframträdanden. Detta är en omfattande utmaning - och en fantastisk möjlighet.  

Under de tidiga skolåren står den gemensamma sången i centrum för musikundervisningen, ibland tillsammans med rörelser eller olika instrument. Arbetet intensifieras och svårighetsgraden ökar med stigande ålder.

Allt ensemblespel i åk 3-6 sker i små grupper (motsvarande halvklass). Detta tillsammans med en fullt utrustad musiksal ger Malmaskolans elever bästa tänkbara förutsättningar för en mångsidig musikalisk utveckling.

             

 

Samuel Åhman

Musiklärare

Uppdaterad: