2A

Välkommen till klass 2A!

I klassen arbetar Karin Hellgren, Shokhan Abdulrahman-Majid och Marie-Louise Forsgren.

Karin Hellgren
Klasslärare
Shokhan Abdulrahman Majid
Klasslärare / Fritidspedagog
Marie-Louise Forsgren
Lärarassistent / Fritidsassistent
19 mars 2015