Värdegrund

Malmaskolans värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga och kommunala styrdokumenten.

För att göra värdegrunden konkret och begriplig för alla på skolan, och för att få den att genomsyra hela vår verksamhet, uttrycker vi den som R A T T, där 
R står för Respekt, A för Ansvar, T för Trygghet och T för Trivsel

 Läs mer om RATT här (PDF, 491 KB)

 

 

Uppdaterad: