Värdegrund

Malmaskolans värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga och kommunala styrdokumenten. För att göra värdegrunden konkret och begriplig för alla på skolan, och för att få den att genomsyra hela vår verksamhet, uttrycker vi den som HARMONI. 

H A R M O N I står för hänsyn, ansvar, respekt, motivation, omsorg, nyfikenhet och initiativtagande. I alla klasser arbetar vi aktivt för att förankra värdegrunden och för att få den att vara levande i allt vi gör på Malmaskolan.

Uppdaterad: