Välkommen till Malmaskolan!

Malmaskolan är en F-6-skola i hjärtat av Norby i sydvästra Uppsala. Omgivningarna är lugna och fridfulla och det är gångavstånd till härlig natur i både Stadsskogen och Hågadalen. Vi har ca 400 elever fördelade på två klasser i varje årskurs, med undantag för årskurs 3 där det detta läsår är tre klasser.

Malmaskolan präglas av trygghet, goda resultat och en mångfald av arbetssätt. I årskurs F-3 finns ett nära samarbete mellan pedagogerna i skolan och på fritids. Det möjliggör arbete i halvklass en stor del av skoldagen. Det skapar också goda möjligheter att varva teori och praktik på ett sätt som gynnar elevens lärande i hög grad.

I årskurs 4-6 samarbetar också flera lärare kring varje klass. Var och en ansvarar för och undervisar i ämnen som ingår i deras lärarbehörighet. Det säkerställer undervisning av god kvalité.

Vi har sedan länge en väl fungerande fadderverksamhet på Malmaskolan. I årskurs 3 blir varje elev fadder åt någon som just börjat i förskoleklass. Fadderverksamheten är bas för flera av våra gemensamma aktiviteter under läsåret. Förutom det finns det många tillfällen till spontana träffar. Fadderverksamheten bidrar till att ge en trygg skolmiljö och en bra "VI-känsla" på skolan. 

Kursplanen gör avstamp i slutet av åk 3, 6 och 9 och i slutet av åk 3 och åk 6 görs nationella prov på Malmaskolan. Eleverna får sina första betyg i åk 6. Vi ser därför en stor pedagogisk fördel med att våra elever kan gå kvar på Malmaskolan hela sin låg- och mellanstadietid för att sedan vara redo att börja i högstadiet i åk 7.

Malmaskolan har behörig, erfaren och engagerad personal som arbetar med helhetsidén Individens optimala utveckling i grupp i ständigt fokus.

Skolan har ett mycket gott samarbete med föräldraföreningen, som arbetar under mottot ”Vi sätter guldkant på elevernas skoltid!”

Välkommen till Malmaskolan!

För att ansöka om plats, klicka här.