Våra Fritidsavdelningar

Morgonfritids (06.30-08.00) har telefonnummer: 018 727 57 25.

 

 

Asken/Solrosen

Asken/Näckrosen

Rönnen, årskurs 1

Boken A, årskurs 2

Boken B, årskurs 2

Björken , årskurs 3

Uppdaterad: