Våra Fritidsavdelningar

Här är kontaktuppgifter till Malmaskolans frititdsavdelningar.

Näckrosen

Solrosen

Nyponrosen

Granen 1A

Tallen 1B

Björken 2A

Boken 2B

Rönnen 3A och 3B

Uppdaterad: