Praktisk-estetiska ämnen

Malmaskolans slöjdsalar är fräscha och nyrenoverade! Idrottssalen är en av Uppsalas bäst utrustade! I musiksalen Gruvan lär sig alla elever att spela instrument! Läs gärna mer  om de praktisk-estetiska ämnena slöjd, idrott och musik.

 

 

28 september 2018