Praktisk-estetiska ämnen

Malmaskolans slöjdsalar är fräscha och nyligen renoverade! Idrottssalen är en av Uppsalas bäst utrustade! I musiksalen Gruvan lär sig alla elever att spela instrument! Läs gärna mer  om de praktisk-estetiska ämnena slöjd, idrott och musik.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Praktisk-estetiska ämnen