Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse.   

Samlad skoldag

Varje klass i årskurs F-3 har en "egen" fritidsavdelning. I arbetslaget för varje klass ingår lärare och fritidspersonal.

Fritids och skola har ett nära samarbete under hela skoldagen. Det ger möjlighet till mycket undervisning i halvklass, och bidrar till trygghet och arbetsro. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolans undervisning och att göra det med störst fokus på praktiskt och skapande arbete

Fritidsavdelningar läsåret 2020/2021

Solrosen - Förskoleklass Solrosen  Tel: 072-469 06 69

Näckrosen - Förskoleklass Näckrosen Tel: 072-469 06 71

Björken - Klass 1A Tel: 072-469 06 68 

Boken - Klass 1B Tel: 072-469 06 68

Eken - Klass 1C Tel: 072-469 06 69

Granen - Klass 2A Tel: 072-598 74 16

Tallen - Klass 2B Tel: 072-598 74 16

Rönnen  - Årskurs 3 Tel: 072-469 06 70

Morgonfritids är på Björken och öppnar kl 06.30-08.00. Mellan 06.30 och 07.00 erbjuds frukost. Meddela i förväg om frukost önskas. 

Tel Morgonfritids: 072-469 06 68

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritids på Malmaskolan