Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse. Alla fritidsavdelningar utom förskoleklassernas håller till i modulen.   

Fritidsavdelningar läsåret 2023/2024

Förskoleklass

Asken (Solros): 072 469 06 69

Asken (Näckros): 072 469 06 69

Årskurs 1

Rönnen: 018 727 57 25

Årskurs 2

Boken (A): 018 727 54 06

Boken (B): 018 727 57 26

Årskurs 3

Björken: 018 727 55 77

Morgonfritids är i fritidshemmet Asken (förskoleklass). Det är öppet mellan 06.30 och 08.00. Mellan 06.30 och 07.00 erbjuds frukost. Meddela i förväg om frukost önskas. 

Telefon Morgonfritids: 018 727 57 25

Uppdaterad: