Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse.   

Samlad skoldag

Varje klass i årskurs F-3 har en "egen" fritidsavdelning. I arbetslaget för varje klass ingår minst en lärare och en fritidspedag.

Fritids och skola har ett nära samarbete under hela skoldagen. Det ger möjlighet till mycket undervisning i halvklass, och bidrar till trygghet och arbetsro.

Fritidsavdelningar

Solrosen - Förskoleklass Solrosen

Näckrosen - Förskoleklass Näckrosen

Granen - Klass 1A

Tallen  - Klass 1B

Björken - Klass 2A och 2B

Boken - Klass 2B och 2A

Rönnen  -  Klass 3A och 3B

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritids på Malmaskolan