Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse.   

Samlad skoldag

Varje klass i årskurs F-3 har en "egen" fritidsavdelning. I arbetslaget för varje klass ingår lärare och fritidspersonal.

Fritids och skola har ett nära samarbete under hela skoldagen. Det ger möjlighet till mycket undervisning i halvklass, och bidrar till trygghet och arbetsro. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolans undervisning och att göra det med störst fokus på praktiskt och skapande arbete

Fritidsavdelningar läsåret 2021/2022

Solrosen - Förskoleklass Solrosen  Tel: 079-062 68 82

Näckrosen - Förskoleklass Näckrosen Tel: 072-469 06 71

Boken A - Klass 1A Tel: 072-469 06 68 

Boken B - Klass 1B Tel: 072-145 84 54

Björken A - Klass 2A Tel: 072-598 74 16

Björken B - Klass 2B Tel: 073-868 03 90

Björken C - Klass 2C Tel: 072-469 06 69

Rönnen A  - Klass 3A Tel: 072-469 06 70

Rönnen B - Klass 3B Tel: 072-147 25 39

Morgonfritids är på Boken och öppnar kl 06.30-08.00. Mellan 06.30 och 07.00 erbjuds frukost. Meddela i förväg om frukost önskas. 

Tel Morgonfritids: 072-469 06 68

Uppdaterad: