Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse.   

Samlad skoldag

Varje klass i årskurs F-3 har en "egen" fritidsavdelning. I arbetslaget för varje klass ingår lärare och fritidspersonal.

Fritids och skola har ett nära samarbete under hela skoldagen. Det ger möjlighet till mycket undervisning i halvklass, och bidrar till trygghet och arbetsro. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolans undervisning och att göra det med störst fokus på praktiskt och skapande arbete

Fritidsavdelningar läsåret 2022/2023

Solrosen - Förskoleklass Solrosen  Tel: 072-469 06 70

Näckrosen - Förskoleklass Näckrosen Tel: 072-147 25 39

Boken A - Klass 1A Tel: 079-062 68 82

Boken B - Klass 1B Tel: 072-469 06 71

Björken A - Klass 2A Tel: 072-469 06 68

Björken B - Klass 2B Tel: 072-145 84 54

Rönnen A  - Klass 3A Tel: 072-598 74 16

Rönnen B - Klass 3B Tel: 073-868 03 90

Rönnen C - Klass 3C Tel: 072-469 06 69

Morgonfritids är på Boken och öppnar kl 06.30-08.00. Mellan 06.30 och 07.00 erbjuds frukost. Meddela i förväg om frukost önskas. 

Tel Morgonfritids: 079-062 68 82

Uppdaterad: