Personal årskurs 4-6

Personalrum åk 4-6

4A

Marianne Lundman

Klasslärare

Johannes Leffler

Resurs
4B

Paulina Hurynowicz

Klasslärare

Sara Jansson

Lärare

Johannes Leffler

Resurs

5A

Helena Ling

Klasslärare

Carina Söderberg

Resurs

5B

Henrik Åberg

Klasslärare

Carina Söderberg

Resurs

6A

Evelina Pollak

Klasslärare

Måns Svensson

Resurs

6B

Hans Lundstein

Klasslärare

Måns Svensson

Resurs

Specialpedagog

Ewa Nerhed

Specialpedagog

Idrott & Hälsa

Musik

Joakim Jansson

Lärare Idrott & Hälsa

Harald Eliasson

Lärare Musik

Slöjd

Eva Freiberg

Lärare slöjd

Kenth Williamsson

Lärare slöjd

Christoffer Svenske

Trä- och metallslöjd
Uppdaterad: