Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson

Förskollärare

Sonya Leanage

Personal fritids

Camilla Gustafsson

Resurs

Johannes Leffler

Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin

Förskollärare

Cecilia Karlsson

Personal fritids

Emil Heimer

Resurs
Uppdaterad: