Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson
Förskollärare
Emelie Löfstedt
Lärare / Fritids
Srwsht Mhamad (Soso)
Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin
Förskollärare
Siri Lind
Förskollärare
Anjela Arakelian
Resurs
20 december 2015