Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson

Förskollärare

Sonya Leanage

Camilla Gustafsson

Näckrosen

Christina Mathlin

Förskollärare

Klara Möller

Mathilda Ogden

Nathalie Nordelind

Uppdaterad: