Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson
Förskollärare
Charlott Ashouri
Fritidspedagog
Sonya Leanage
Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin
Förskollärare
Cecilia Karlsson
Fritidspedagog
Sara Mahmoudi
Resurs

Nyponrosen

Emelie Löfstedt
Lärare
Sanna Sverre
Fritidspedagog
Camilla Gustafsson
Resurs
Johannes Leffler
Resurs
Uppdaterad: