Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson
Förskollärare
Emelie Löfstedt
Lärare / Fritids
Tony Grönberg
Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin
Förskollärare
Siri Lind
Förskollärare
Anjela Arakelian
Resurs
20 december 2015