Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson
Förskollärare
Sonya Leanage
Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin
Förskollärare
Cecilia Karlsson
Fritidspedagog

Nyponrosen

Emelie Löfstedt
Lärare
Sanna Sverre
Fritidspedagog
Camilla Gustafsson
Resurs
Johannes Leffler
Resurs
Uppdaterad: