Personal förskoleklass

Solrosen

Maria Olofsson

Förskollärare

Sonya Leanage

Fritidspedagog

Camilla Gustafsson

Resurs

Johannes Leffler

Resurs

Näckrosen

Christina Mathlin

Förskollärare

Cecilia Karlsson

Fritidspedagog

Emil Heimer

Resurs
Uppdaterad: