Elevhälsa

 "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."        Skollagen 2 kap 25§

Malmaskolans Elevhälsoteam leds av rektor Zandra Boivie och har möte varje vecka.

 

Zandra Boivie

Rektor

Marie Nilsson

Skolsköterska

Kerstin Larm

Skolpsykolog

Andreas Jemt

Kurator

Christina Ekenberg

Speciallärare

Charlotte Hesselgren

Speciallärare
Uppdaterad: