Elevhälsa

 "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."        Skollagen 2 kap 25§

Malmaskolans Elevhälsoteam leds av rektor Zandra Boivie och har möte varje vecka.

 

Zandra Boivie

Rektor

Chatarina Ljungberg

Skolsköterska

Kerstin Larm

Skolpsykolog

Andreas Jemt

Kurator

Therese Lööf

Speciallärare

Linda Schiöld

Speciallärare
Uppdaterad: