Elevhälsa

 "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."        Skollagen 2 kap 25§

Malmaskolans Elevhälsoteam leds av rektor Jan Hagman och har möte varje vecka.

 

Jan Hagman

Rektor

Henrik Ericson

Biträdande rektor

Kia Jabbari

Skolpsykolog

Marie Nilsson

Skolsköterska

Anna Wiström

Speciallärare

Elisabeth Gärdebo-Jacobson

Specialpedagog
Uppdaterad: