Elevhälsa

 "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."        Skollagen 2 kap 25§

Malmaskolans Elevhälsoteam leds av rektor Jan Hagman och har möte varje vecka.

 

Jan Hagman

Rektor

Kia Jabbari

Skolpsykolog

Marie Nilsson

Skolsköterska

Anna Wiström

Speciallärare

Elisabeth Gärdebo-Jacobson

Specialpedagog
13 oktober 2016