Elevhälsa

 "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."        Skollagen 2 kap 25§

Malmaskolans Elevhälsoteam leds av rektor Zandra Boivie och har möte varje vecka.

 

Marie Nilsson

Skolsköterska

Kerstin Larm

Skolpsykolog

Andreas Jemt

Kurator

Christina Ekenberg

Speciallärare

Charlotte Hesselgren

Speciallärare
Uppdaterad: