Skolkurator

Jag heter Andreas Jemt och jobbar som skolkurator här på Malmaskolan.

Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal i behov av råd och stöd. Om elever känner att de behöver prata med en vuxen så ska de känna sig trygga att vända sig till mig. De kan då själva boka en tid med mig, eller gå via sin lärare eller förälder. Det kanske är jobbigt hemma, eleven kanske känner sig utanför eller tycker att skolan är svår. Då finns jag där för att prata med elever om det som de tycker är viktigt.

Jag arbetar främst främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa. Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övrig personal.

 Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan. Om föräldrar uttrycker en oro för sitt barn kan jag hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialtjänst och polisen.

 Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Det kan förekomma fall då jag behöver prata med lärare, annan personal eller förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej. Om jag misstänker att en elev far illa, har jag som skolkurator anmälningsskyldighet och gör då en orosanmälan till socialtjänsten.

 Till sist vill jag berätta lite om mig själv. Jag kommer ursprungligen från Uppsala men har till stor del vuxit upp i Afrika där jag bodde under min högstadie och gymnasietid. Jag är van att umgås med människor från olika bakgrunder, då jag under min barndom haft privilegiet att ta del av flera olika kulturer. Det har haft en stor betydelse för hur jag har formats som människa. Utifrån min tid i Afrika har jag framförallt lärt mig hur stor betydelse engagerade, uppmärksamma vuxna förebilder har för att hjälpa barn att känna sig säkra och trivas i sin omgivning.

 Jag kommer att finnas tillgänglig på tisdagar, torsdagar och fredagar. Det går bra att höra av sig till mig via mail andreas.jemt@uppsala.se. Telefonnummer kommer inom kort.

 Varmt välkommen!

Andreas Jemt

Kurator
Uppdaterad: