Slöjd

Vi som arbetar i slöjden på Malmaskolan heter Eva Freiberg, Lena Billingskog och Policarpio Hamberg-Bernerstedt. Med start i årskurs 3 kommer alla elever till våra fräscha, välutrustade salar en gång i veckan för att utveckla sina slöjdarförmågor

Undervisnigen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

- förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

- förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

- förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Eva Freiberg

Textilslöjd

Lena Billingskog

Trä- och metallslöjd

Policarpio Hamberg- Bernerstedt

Trä- och metallslöjd
Uppdaterad: