Slöjd

Med start i årskurs 3 kommer eleverna till våra fräscha, välutrustade slöjdsalar en gång i veckan för att utveckla sina slöjdarförmågor.

Undervisnigen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

- förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

- förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

- förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Eva Freiberg

Textilslöjd
Uppdaterad: