Slöjd

Vi som arbetar i slöjden på Malmaskolan heter Eva Freiberg, Kenth Williamsson och Christoffer Svenske. Med start i årskurs 3 kommer alla elever till våra fräscha, välutrustade salar en gång i veckan för att utveckla sina slöjdarförmågor

Enligt den svenska läroplanen för grundskolan ska undervisnigen i slöjd ge varje elev förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och mijöaspekter,

-analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

-tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Eva Freiberg

Slöjd

Kenth Williamsson

Trä- och metallsjöjd

Christoffer Svenske

Trä- och metallslöjd
Uppdaterad: