Välkommen till Förskoleklass!

På Malmaskolan finns två förskoleklasser; Solrosen och Näckrosen.

I våra förskoleklasser får varje barn möjlighet till en mjuk övergång mellan förskola och skola. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet som stimulerar utveckling och lärande både i grupp och på individnivå.

Verksamheten i förskoleklass pågår fem timmar per dag. Den startar 8.20 och slutar 13.20. Lunch serveras dagligen i skolans matsal.

Om ditt barn behöver omsorg utöver förskoleklassens tider ansöker du om plats i vår fritidsverksamhet.Den är väl integrerad med verksamheten i förskoleklassen. Varje förskoleklass utgör en "egen" fritidsgrupp.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Förskoleklass!