Idrott & hälsa

På Malmaskolan är det Joakim Jansson som är idrottslärare.

Enligt den svenska läroplanen för grundskolan ska undervisningen i idrott ge varje elev förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Joakim Jansson

Lärare Idrott & Hälsa
Uppdaterad: