Välkommen till vårterminen 2021!

Välkommen till ett ny termin på Malmaskolan! Måndag den 11 januari är planeringsdag för all personal på skolan. Fritids är då stängt. Tisdag den 12 januari startar vi verksamheten enligt ordinarie schema. Väl mött!

6 januari 2021