Unikum - information för vårdnadshavare

 

Malmaskolan, tillsammans med resterande kommunala grundskolor i Uppsala kommun, arbetar under hösten med att byta ut den digitala plattform som används för pedagogisk elevdokumentation. Det upphandlade dokumentationssystemet heter Unikum och har sedan januari 2016 använts på några utvalda pilotskolor av lärare och elever.

Om du har frågor av mer praktisk eller innehållsmässig karaktär bör du vända dig direkt till ditt barns klasslärare.

Du loggar enklast in till Unikum med e-legitimation via denna länk. Om du vill läsa mer om Unikum, kan du klicka här.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du logga in med användarnamn och lösenord.

Användarnamnet är den e-post som finns registrerad i ebarn/ungdom. Lösenordet tillhandahålls på begäran av ditt barns klasslärare.

1 december 2016