Lov

29 september

Den 29 september är det studiedag för Malmaskolans personal. Eleverna har lov. Fritids är öppet!