Möte för blivande förskoleklassföräldrar

18 januari

Tid: 18:30– 00:00

Den 18 januari 2017 kl 18:30 välkomnar vi alla blivande förskoleklassföräldrar till ett informationsmöte i Malmaskolans matsal.