Fritids stängt för utvärdering

12 juni

Måndag den 12 juni har hela Malmaskolans personal utvärderingsdag. Fritids är då stängt.

Vid behov av skolbarnomsorg, kontakta skolledningen.