Elevens val

21 april

Terminens sista Elevens val-dag för alla elever i årskurs 3-6.

Här finns mer information om Elevens val.