Sommaravslutningen 2016

9 juni

Tid: 09:00– 00:00

Välkommen till Malmaskolans traditionsenliga sommaravslutning! Den äger rum i gröngräset på skolans baksida torsdagen den 9 juni kl 9.00.

Klassernas starttider på morgonen kan variera och kommer att meddelas i inbjudan från respektive klasslärare.