Allaktivitetsdag

2 juni

På den årligen återkommande allaktivitetsdagen får eleverna på Malmaskolan möjlighet att träffas och umgås över klass- och åldersgränserna! En mängd roliga och utmanande aktivitetsstationer finns då utplacerade på och omkring skolgården, och i grupper bestående av några elever från varje klass vandras det från station till station. Aktiviteterna pågår under förmiddagen. Efter lunch är det ordinarie schema som gäller!