Karuselldagen 2018

22 maj

På den så kallade karuselldagen får de elever som ska byta stadium, och alltså i vissa fall även byta skola, träffa sina blivande lärare och klasskamrater. Berörda elever får mer information av klasslärare när det närmar sig.