Sommaravslutning

12 juni

Välkomna till Malmaskolans sommaravslutning!

Den gemensamma avsutningen börjar kl 9.00 - som vanligt med att alla skolans elever tågar mot gräsmattan på baksidan till tonerna av Äppelbo Gånglåt. De flesta klassr brukar ha samling i klassrummet innan och  respektive klasslärare kommer att meddela starttid för den samlingen när det närmar sig.