Malmaskolans trivsel- och ordningsregler 2016/2017

Vi vill att vår skola är en plats där alla känner sig trygga, trivs och utvecklas, har lust att lära och känner arbetsglädje. Skolan ska präglas av kunskapande, allas lika värde och harmoni (hänsyn, ansvar, respekt, motivation, omsorg, nyfikenhet och initiativtagande).

 • Vi visar hänsyn och respekt mot alla. Vi gör alltså inte varandra illa genom att t ex retas eller slåss.
 • Vi tar ansvar och är rädda om skolans och varandras saker.
 • Vi är rädda om naturen och djuren i skolområdet. Vi klättrar inte i träden eller använder dem som gungor.
 • Vi klättrar bara i klätterställningen och på klätterväggen.
 • Vi har ett vårdat språk. Vi undviker svordomar och fula ord.
 • Vi ser till att det är rent och snyggt omkring oss och tar initiativ till att hålla rent och snyggt.
 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi tar ansvar för vårt skolarbete.
 • Vi går ut på rasterna om inte annat meddelas.
 • Vi lämnar inte skolområdet utan lärares tillstånd.
 • Vi har godisförbud på vår skola.
 • Vi cyklar inte, åker inte skateboard, sparkcykel eller inlines på skolgården under skol-/fritidstid, dvs mellan 6:30 och 17:30.
 • Vi kastar inte stenar, snöbollar eller andra föremål.
 • Vi har våra mobiltelefoner avstängda och undanstoppade/insamlade under hela skoldagen, utom när vi får tillstånd. Vid behov av att ringa ber vi om lov.
 • Fotografering eller filmning är inte tillåten om man inte fått tillstånd av personal på skolan.

Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling. Därför ingriper vi vid alla former av konflikter. Om skolans trivsel- och ordningsregler bryts följs det upp genom samtal i olika former. 

Matsalens ordningsregler

Vi bidrar till en trevlig och rofylld matstund 

 • Vi går lugnt i matsalen.
 • Vi pratar lagom tyst.
 • Vi har fasta platser.
 • Vi torkar av borden efter oss.
 • Vi äter upp maten inne i matsalen.
 • Vi följer kökets portionsrekommendationer.
20 december 2015