3B

Välkommen till klass 3B!

I klassen arbetar Lina Westman, Jean-Marc Jestin och Emma Harryson.

Lina Westman
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog
Emma Harryson
Fritids
19 mars 2015