Personal årskurs 1-3

1A

Karin Hellgren
Klasslärare
Shokhan Abdulrahman Majid
Fritidspedagog
Emelie Löfstedt
Lärare / Fritids

1B

Eva Markedal Segerquist
Klasslärare
Mathilda Ogden
Fritids
Emelie Löfstedt
Lärare / Fritids

2A

Christina Ekenberg
Klasslärare
Jean-Marc Jestin
Fritidspedagog

2B

Lina Westman
Klasslärare
Sara Jansson
Föräldraledig
Anjela Arakelian
Resurs

3A

Eleanor Svensson
Klasslärare
Chatarina Falk Johansson
Förskollärare/resurs
Johannes Leffler
Fritidspedagog

3B

Marie Björkqvist
Klasslärare
Chatarina Falk Johansson
Förskollärare / fritids
Johannes Leffler
Fritidspedagog

Speciallärare

SVA

Anette Pichl
Lärare SVA

Musik

Idrott & Hälsa

Samuel Åhman
Lärare Musik
Joakim Jansson
Lärare Idrott & Hälsa

Slöjd

Eva Freiberg
Lärare slöjd
Kenth Williamsson
Lärare slöjd
20 december 2015