Fritids på Malmaskolan

Malmaskolan bedriver skolbarnsomsorg på morgon- och eftermiddagstid. Innan skolan börjar på morgonen har vi en fritidsavdelning öppen.  På eftermiddagarna är flera avdelningar öppna. På fritids varvas den fria leken med styrda aktiviteter. Mellanmål serveras varje eftermiddag och följs av en stunds utevistelse.   

Samlad skoldag

Varje klass i årskurs F-3 har en "egen" fritidsavdelning. I arbetslaget för varje klass ingår minst en lärare och en fritidspedag.

Fritids och skola har ett nära samarbete under hela skoldagen. Det ger möjlighet till mycket undervisning i halvklass, och bidrar till trygghet och arbetsro.

Fritidsavdelningar

Solrosen - Förskoleklass Solrosen

Näckrosen - Förskoleklass Näckrosen

Boken - Klass 1A

Björken  - Klass 1B

Granen - Klass 2A

Tallen - Klass 2B

Rönnen  -  Klass 3A och 3B

20 december 2015