Skolsköterska

Jag heter Pethra Norell och är skolsköterska på Malmaskolan.

Jag finns på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag och kan nås på telefonnummer 018-727 54 55 eller via e-post pethra.norell@uppsala.se . Det går också bra att lägga ett meddelande i mitt postfack på expeditionen.

Mottagningen ligger i samma hus som expeditionen.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det ibland kan vara svårt att nå mig.

Det är Drop In-mottagning för eleverna mellan kl 11.00 och 12.00. Resten av tiden är mottagningen öppen endast för bokade besök.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning samt vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterska i förskoleklass, årskurs 2,4 och 7 samt under första gymnasieåret. (se basprogram)

Vaccinationer

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Elevhälsoteam

Skolsköterskan ingår också i Malmaskolans elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet för att resonera både om övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. 

Skolläkare

Skolläkaren heter Louise Diös. Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.

Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost. Blanketter finns på hemsidan.

Några bra länkar:

Länk till elevhälsa i skolan, Uppsala Kommun

http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.bris.se/

www.sjalvhjalppavagen.se

http://www.UMO.se

http://www.snorkel.se/first.asp

 

 

 

 

 

 

 

20 december 2015