Skolsköterska

Jag heter Pethra Norell och finns på skolan måndag, tisdag & torsdag och fredag.

Öppen mottagning för drop-in är mellan 11:00-12:00.

OBS! Resten av tiden är mottagningen öppen för endast bokade besök under VT-17.

Kontakta mig på 018-727 54 55 eller pethra.norell@uppsala.se ,alternativt lägg ett meddelande i mitt fack på expeditionen.

Mottagningen ligger i samma hus som expeditionen på skolan.

Mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte eller vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag er så snart jag kan.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2,4 och 7 samt under första gymnasieåret. 

FÖRSKOLEKLASS

Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

ÅRSKURS 2

Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

ÅRSKURS 4

Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg. Synundersökning erbjuds vid behov.

ÅRSKURS 5

Vaccination mot HPV erbjuds till flickor. Vaccinationen omfattar 2 doser.

VACCINATIONER

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan och ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.

Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost. Blanketter finns på hemsidan.

Några bra länkar:

http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.bris.se/

http://www.snorkel.se/first.asp

www.sundarebarn.se

 

 

 

 

 

 

20 december 2015