Personal förskoleklass

Solrosen

Carina Söderberg
Förskollärare
Elisabet Swensson
Förskollärare
Jana Granath
Resurs
Emelie Löfstedt
Lärare / Fritids

Näckrosen

Christina Mathlin
Förskollärare
Maria Olofsson
Förskollärare
Lotta Forsberg
Elevassistent / Fritidspedagog
20 december 2015