Karuselldag 22 maj 2019

Till alla nya vårdnadshavare vars barn börjar på Malmaskolan hösten 2019

KARUSELLDAG

Datum:  2019-05-22 mellan kl. 8.20 - 10.40

Detta är en dag då nya elever får träffa sin blivande lärare och klasskamrater.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleverna kommer till Malmaskolan denna dag,

Hjärtligt välkomna!

20 maj 2019