Information inför jullovet och vårterminsstarten

Höstterminens sista skoldag är den 20 december. Eleverna går då i skolan fram till kl 13.00, och därefter på fritids / fritidsklubb vid behov.

Fritids är öppet under jullovet för alla som har anmält behov.

OBS! Tisdag 7 januari är det planeringsdag för all personal på skolan så fritids är stängt. Öppet igen onsdag 8 januari.

Vårterminen 2020 startar torsdag 9 januari kl 8.20.

8 december 2019