Dags att ansöka om Fritidsplats

Till er som önskar fritidsplats från augusti.

Om du som vårdnadshavare fått ny skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste du skyndsamt ansöka om plats i eBarnungdom.

Det gör du via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Som vårdnadshavare måste du bekräfta erbjuden plats i eBarnungdom inom 8 dagar. När du bekräftar ska även inkomstanmälan göras i eBarnungdom.

Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om plats önskas.

Observera att detta endast gäller för barn med ny skolplacering, Har ni redan fritidsplats behöver ni inte göra något.

13 maj 2019