Musik-, slöjd- och idrottsfritids.

En vecka slöjd, en vecka idrott och en vecka musik! På tisdagar mellan kl 15:00 och 15:45 erbjuds alla elever i årskurs 1-3 aktivitetsfritids enligt ett rullande schema.

Idrottsfritids
På idrottsfritids vill vi skapa rörelseglädje hos barnen! Vi fokuserar på att de ska ha roligt, att de ska få röra på sig och vi vill ge dem möjlighet att prova på nya saker!
Deltagarna bör ha kläder som lämpar sig för lek och rörelse, precis som till en vanlig idrottslektion. Det finns möjlighet att duscha efteråt, men det är inget krav från oss.
Eleverna kommer att få vara med och påverka innehållet i idrottsfritids. De förslag och önskemål som vi får från dem kommer att utgöra grunden i vår planering.
Information om musik- och slöjdfritids kommer inom kort.
Uppdaterad: