Fritidskör

Nu drar fritidskören igång igen!

På onsdagar mellan kl 14.45 och 15.15 kan alla fritidselever som så önskar träffas i mellanstadiets bibliotek för att sjunga tillsammans.

Kören leds av musiklärare Mikael Finn.

19 mars 2015