6B

Välkommen till klass 6B!

I klassen arbetar Paulina Hurynowicz och Marianne Lundman.

Paulina Hurynowicz
Lärare
Marianne Lundman
Lärare
19 mars 2015