Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klicka på länken nedan för att läsa i Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmaskolan 2021.pdf (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: