Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klicka på länken nedan för att läsa i Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

 Malmaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. (PDF, 348 KB)

Uppdaterad: