Lov

Datum:
29 september

Startar: 00:00

Den 29 september är det studiedag för Malmaskolans personal. Eleverna har lov. Fritids är öppet!