Möte för blivande förskoleklassföräldrar

Datum:
18 januari

Startar: 18:30

Den 18 januari 2017 kl 18:30 välkomnar vi alla blivande förskoleklassföräldrar till ett informationsmöte i Malmaskolans matsal.